facebook youtube twitter


Futbol Wyniki Wyślij nam wynik meczu
 

Otwarci na futbol (2)

Otwarci na futbol (2)

Wprowadzenie założeń periodyzacji w trening musimy rozpocząć od kalendarza gier mistrzowskich i rocznego harmonogramu naszego zespołu. Schemat postępowania jest znany. Rok podzielimy na cykle. W każdym cyklu wyszczególnimy bloki przyporządkowane do odpowiednich miesięcy. W każdym bloku (tygodniu) scharakteryzujemy rodzaj i intensywność pracy, aż w końcu dojdziemy  do pojedynczego treningu, którego przykład zaprezentuję poniżej. 

 

 

OTWARCI NA FUTBOL (2)
Periodyzacja w praktyce, czyli organizacja treningów  i planowanie na przykładzie pierwszej drużyny PSV Eindhoven


WPROWADZENIE

W dowolnym miejscu i czasie, gdybyśmy spróbowali poprosić trenerów o zdefiniowanie pojęcia periodyzacji usłyszelibyśmy zapewne wiele zbliżonych definicji. Ktoś powie, że chodzi o nauczanie przez gry, ktoś inny, że o planowanie makro i mikro cykli, ktoś jeszcze inny, że o stopniowanie intensywności treningowych. I wszystkie odpowiedzi pewnie w połączeniu dałyby tą najbardziej pełną i prawdziwą definicję. Periodyzacja jednak przede wszystkim poprzez planowanie i systematykę treningów pomoże nam trenerom zrozumieć organizację treningu, dobór intensywności i czasu trwania poszczególnych faz wysiłku i co chyba najistotniejsze jest doskonałym narzędziem do osiągnięcia i utrzymania możliwie najwyższej dyspozycji zespołu przez jak najdłuższy okres w sezonie. Istotą periodyzacji jest rozwiązanie problemów związanych z przenikaniem się treningów motoryki, techniki, taktyki. Wyizolowanie poszczególnych rodzajów treningów w ostatecznym rozrachunku nie przyniesie zamierzonych efektów. Tak samo jak podzielenie zawodnika na części i próby wyizolowanego treningu siły, wytrzymałości, szybkości itp. nie przyniosą założonych korzyści w odniesieniu do piłki nożnej, tak samo nie można pracować nad zespołem traktując go jak zlepek poszczególnych elementów. Tylko kompleksowa wizja szkolenia i wkomponowanie składowych (motoryka, technika, taktyka itd.) w całość może spełnić nasze oczekiwania i przynieść końcowy sukces. Pomijając jednak naukowe wyjaśnienia tego jakże ważnego pojęcia w obecnej piłce nożnej przyjrzyjmy się jak w praktyce wykorzystywane są założenia periodyzacji treningowej. Zrobimy to na przykładzie dwóch czołowych drużyn PSV Eindhoven (pierwsza drużyna i Jong PSV). Zagadnienia, które zechcę przybliżyć jak przystało na wiodący klub holenderski są jednakowe w obydwu wymienionych zespołach. Składowe treningu, plany szkoleniowe, intensywność pracy, czasy ćwiczeń/gier, charakter wypoczynku itd. są po prostu identyczne. Różni je jedynie umiejscowienie w makrocyklu w odniesieniu min. do gier mistrzowskich. Dlatego też możemy uznać poniższe przykłady jako wytyczne filozofii szkolenia całego PSV Eindhoven bez wyszczególniania grup czy zespołów.
 
PLANOWANIE W PERIODYZACJI

Wprowadzenie założeń periodyzacji w trening musimy rozpocząć od kalendarza gier mistrzowskich i rocznego harmonogramu naszego zespołu. Schemat postępowania jest znany. Rok podzielimy na cykle. W każdym cyklu wyszczególnimy bloki przyporządkowane do odpowiednich miesięcy. W każdym bloku (tygodniu) scharakteryzujemy rodzaj i intensywność pracy, aż w końcu dojdziemy  do pojedynczego treningu, którego przykład zaprezentuję poniżej. W przeciwnym wypadku (brak planu) nie uda nam się zrealizować postawionych celów, a pojęcie periodyzacji nigdy się nie dopełni. Cykl treningowy składa się zatem wg filozofii PSV z 4-6 tygodni w zależności od gier mistrzowskich, kontrolnych, meczów pucharowych itp. Tydzień, w którym mecze rozgrywane są w weekendy nazwany jest ,,regularnym”. Tydzień zaś, gdzie mecze rozgrywane są np. sobota-środa- sobota tygodniem ,,neutralnym”, który pomijany jest jako tydzień danego cyklu. Jednostki w nim zawarte mają charakter podtrzymania dyspozycji sportowej. Tabela poniżej przedstawia uproszczony podział w cyklu 4-tygodniowym. Kluczowym aspektem jest trening w dniu najbardziej oddalonym od gier mistrzowskich nazwany ,,conditional games” – gry kondycyjne. Charakteryzuje się on wysoką intensywnością gier w różnym rozkładzie w zależności od tygodnia cyklu, a także nieprzerywanym czasem trwania poszczególnej gry co przekłada się na kształtowanie zdolności motorycznych zawodników. Gry w dniu tzw. conditional games ułożone są odpowiednio w rozkładzie 11v11-4v4. Są zatem wystopniowane od gier mniej intensywnych 11v11 (wysiłek tlenowy) do gier o bardzo wysokiej intensywności i obciążeniach 4v4 (wysiłek beztlenowy). Dopuszcza się także wszelkiego rodzaju kombinacje tych układów (gry w przewagach, gry z graczami neutralnymi, gry w mniejszości liczebnej itp.). Np. w tygodniu gdzie dominującą część stanowią gry 7v7 możemy bazować nad pracą obrońców 4v7 lub napastników 7v4, a także wykorzystać np. zawodników neutralnych w grach na posiadanie piłki. Kluczowym aspektem jest zachowanie określonego układu i intensywności wysiłku. Trening ten poprzedzony jest tzw. rozgrzewką meczową (ćw. ogólnorozwojowe, passing, skipy, przyspieszenia (aktywizacja)) i ćwiczeniami uzupełniającymi (stabilizacja, koordynacja, trening siłowy indywidualny). Główną część treningu stanowią gry z zadanym akcentem. Do tego treningu dopasowywane są pozostałe jednostki treningowe pod kątem ich ilości, obciążenia i charakteru pracy (siła, wytrzymałość, szybkość, aktywizacja, jednostka taktyczna itd.) Bardzo ważną kwestią jest zachowanie łączności pomiędzy cyklami (stopniowy wzrost intensywności i czasu pracy). Dlatego też zakłada się stopniowe zwiększanie czasu pracy i serii w odpowiednich ćwiczeniach. Np. w grach kondycyjnych w pierwszym tygodniu cyklu (11v11-9v9) zawodnicy rozegrają 3 serie po 10 minut. Natomiast w pierwszym tygodniu cyklu drugiego te same gry będą trwały po ok. 10,5 minuty. Wielkość dodawanych obciążeń i zwiększanie intensywności zależy od dokładności monitoringu zawodników i wyczucia trenera prowadzącego. Dlatego przyglądając się periodyzacji w odniesieniu do całego sezonu tak ważna jest pojedyncza jednostka treningowa. Jej rodzaj, założenia, intensywność. Jakość pojedynczego treningu decyduje bowiem o końcowym sukcesie i przybliża lub oddala nas od niego.  
Przykład planu – miesiąc (uwzględniono tylko jednostkę ,,conditional games”)

CYKL I
 
 
 
 
Planując zatem np. półrocze treningowe wg zasad periodyzacji i metodologii PSV cały makrocykl ma stale narastającą intensywność wg określonych zasad. Wzrost intensywności treningowej uzależniony jest od wielu czynników min.: rozkładu gier mistrzowskich, monitoringu zawodników, aktualnej dyspozycji zespołu. W dużym uproszczeniu stopniowanie intensywności w odniesieniu do treningu gier kondycyjnych prezentuje się następująco: 

MAKROCYKL I


 
 
Analizując powyższą tabelę zauważymy, że intensywność gier rośnie stopniowo ale nie zbyt szybko. Czasy dodawane są do każdej serii. Sztuką jest tak dobrać stopień wzrostu obciążeń, aby drużyna utrzymywała optymalną dyspozycję przez cały sezon i dodatkowo podnosiła swoje parametry motoryczne. Jak widzimy np. w cyklu IV nie zostały dodane żadne obciążenia (czas trwania) i czasy gier zostały powielone z cyklu III. Wiązać się to mogło np. z spadkiem dyspozycji drużyny lub np. meczami pucharowymi w trakcie cyklu. Planując dalej makrocykl II rozpocznie się z czasem ćwiczeń zgodnym z powyższą regułą czyli np. gry 11v11 w dniu gier kondycyjnych będą trwały licząc od pierwszego cyklu 10’+1’+1’+30’’=12,30’ (dwanaście i pół minuty w serii). Właśnie tak szczegółowe plany i przede wszystkim wprowadzanie ich w praktykę daje znakomite rezultaty w/w drużyn.
 
SCHEMAT - TYDZIEŃ 

 
 
 
STRUKTURA TRENINGU 

W cyklu szkolenia PSV na próżno możemy szukać wyizolowanego treningu na siłowni (cała drużyna) lub treningu wytrzymałości (np. biegi tlenowe bez piłki- cała drużyna). Elementy takiego treningu owszem występują ale jako dodatek do całości (treningi indywidualne), nigdy jako część główna treningu. Wszystkie te elementy tak płynnie się przenikają, że ma się wrażenie, iż na treningach jest tylko piłka (gry, schematy, fragmenty gry itp.) uzupełnione siłownią, indywidualnymi treningami motoryki, wstawkami szybkościowymi, interwałowymi, koordynacją, ćwiczeniami prewencyjnymi itd. itd. W dużej mierze treningi motoryki stanowią element treningu indywidualnego i nie zaburzają całościowego procesu szkolenia.. 
Trening podzielono  na dwa rodzaje. 
 
Treningi te wzajemnie się przenikają w trakcie całego sezonu. W treningu indywidualnym kluczową rolę odgrywają min: 
- ćwiczenia na siłowni (indywidualny program treningu)
- ćwiczenia stabilizacyjne i prewencyjne (np. FIFA 11+) wykonywane 2-3 razy w tygodniu 
- kształtowanie innych zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość) – programy indywidualne 
Dzięki tak rozbudowanemu planowi treningu i rozgraniczeniu jednostek na drużynowe i indywidualne ma się wrażenie, że na regularnych treningach PSV potocznie mówiąc gra się tylko w piłkę.
 
Kompleksowa jednostka treningowa ma układ zaprezentowany poniżej.
 
CIEKAWOSTKA: 

Przed każdym treningiem odpowiednim kolorem koszulek oznaczani są zawodnicy, którzy będą trenować na niższych intensywnościach 
- po chorobach – po kontuzji – złe samopoczucie – inne problemy 
Zawodnicy ci np. w grach występują jako zawodnicy neutralni. 
 
PODSUMOWANIE


Kluczem do sukcesu nie jest poznanie powyższych rzeczy ale wprowadzenie ich w praktykę i codzienny, systematyczny trening. Bo to nie wiedza czyni trenera wielkim, ale umiejętność jej wykorzystania i zastosowania. Planowanie, systematyka i przejrzyste akcenty treningowe to tylko niektóre z najistotniejszych zasad nowoczesnego treningu. Wszystkie te elementy poparte systematycznym monitoringiem zawodników zapewniają najwyższe wyniki sportowe drużyny z Eindhoven. Jednym z najważniejszych czynników w osiągnięciu końcowego sukcesu jest właśnie dobór odpowiednich obciążeń treningowych. Stopniowe zwiększanie czasów gier w pojedynczych ćwiczeniach, stopniowanie intensywności pracy i co bardzo ważne utrzymanie poziomu intensywności przez cały makrocykl. Powyższe założenia dają niewiarygodnie pozytywne efekty. Świadczą o tym na pewno wyniki monitoringu zawodników (cykliczne testy beep-test i inne) potwierdzające wysoki poziom cech motorycznych. Dowodem na bardzo wysoką skuteczność powyższych zasad szkolenia może być także fakt, że żaden z zawodników drużyny Jong PSV w ubiegłej rundzie grając po raz pierwszy w silnej lidze Jupiler League nie doznał ani jednej kontuzji mięśniowej w trakcie trwania cyklu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że średnia wieku tej drużyny wynosiła ok. 20-21 lat. Pokazuje to jak istotne było dobranie 
 odpowiednich obciążeń treningowych i systematyczne ich stopniowanie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że większość z powyższych założeń i rozwiązań w swój trening może wprowadzić każdy z nas - trenerów i to bez najmniejszego 
 wkładu finansowego. Kluczem jest tutaj ciężka i systematyczna praca trenera każdego dnia. Powiem zatem bez wahania – WARTO!


Przygotował: Grzegorz Staszewski

Grzegorz Staszewski - Młody, niezależny trener w trakcie pozyskiwania licencji UEFA A. Uczestnik wielu staży zagranicznych, min.: Roda JC Kerkrade, PSV Eindhoven, Club Athletico Osasuna, Athletic Club Bilbao. Głównym tematem jego zainteresowań w piłce nożnej jest periodyzacja treningowa. 

Dodano: 2015-07-31 23:13:25


felieton  otwarci na futbol 

Komentarze


PKO Ekstraklasa

Wisła Kraków
0:1
Warta Poznań
17.04.2021
20:00
Lechia Gdańsk
2:2
Piast Gliwice
17.04.2021
15:00
Raków Częstochowa
3:1
Lech Poznań
17.04.2021
17:30
Wisła Płock
2:2
Jagiellonia Białystok
18.04.2021
15:00
Legia Warszawa
0:0
Cracovia Kraków
18.04.2021
17:30
Stal Mielec
0:2
Zagłębie Lubin
18.04.2021
12:30
Śląsk Wrocław
:
Podbeskidzie Bielsko Biała
20.04.2021
20:30
Pogoń Szczecin
:
Górnik Zabrze
20.04.2021
18:00
Lech Poznań
:
Lechia Gdańsk
20.04.2021
20:30
Warta Poznań
:
Raków Częstochowa
20.04.2021
18:00
Zagłębie Lubin
:
Wisła Kraków
21.04.2021
18:00
Jagiellonia Białystok
:
Stal Mielec
21.04.2021
18:00
Cracovia Kraków
:
Wisła Płock
21.04.2021
20:30
Piast Gliwice
:
Legia Warszawa
21.04.2021
20:30

Fortuna I liga

Sandecja Nowy Sącz
3:1
Widzew Łódź
17.04.2021
16:00
Resovia Rzeszów
1:0
Stomil Olsztyn
17.04.2021
15:00
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
:
Chrobry Głogów
17.04.2021
20:00
przełożony
Górnik Łęczna
0:0
Puszcza Niepołomice
17.04.2021
12:40
Zagłębie Sosnowiec
1:1
GKS Bełchatów
18.04.2021
12:40
Odra Opole
1:0
Korona Kielce
18.04.2021
12:40
GKS Tychy
:
Radomiak Radom
20.04.2021
17:40
Arka Gdynia
:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
21.04.2021
18:00

II liga

Skra Częstochowa
0:1
Hutnik Kraków
17.04.2021
16:00
Wigry Suwałki
4:1
Bytovia Bytów
17.04.2021
16:00
Olimpia Elbląg
3:1
Lech II Poznań
17.04.2021
16:00
Garbarnia Kraków
2:1
Sokół Ostróda
17.04.2021
15:00
KKS 1925 Kalisz
0:2
Chojniczanka Chojnice
18.04.2021
17:50
Olimpia Grudziądz
1:2
Pogoń Siedlce
18.04.2021
17:00
Śląsk II Wrocław
3:4
Stal Rzeszów
18.04.2021
13:00
Błękitni Stargard
:
GKS Katowice
18.04.2021
13:00
Znicz Pruszków
:
Górnik Polkowice
20.04.2021
14:15
Garbarnia Kraków
:
Motor Lublin
21.04.2021
 

III liga, gr. 4

Wólczanka Wólka Pełkińska
:
KSZO Ostrowiec Św.
17.04.2021
16:30
przełożony
Jutrzenka Giebułtów
2:4
Podlasie Biała Podlaska
17.04.2021
13:00
Podhale Nowy Targ
1:1
Stal Kraśnik
17.04.2021
17:00
Siarka Tarnobrzeg
2:1
Sokół Sieniawa
17.04.2021
16:00
Korona II Kielce
0:3
Avia Świdnik
18.04.2021
12:00
Lewart Lubartów
3:0
Orlęta Radzyń Podlaski
18.04.2021
17:00
Chełmianka Chełm
0:1
Stal Stalowa Wola
18.04.2021
15:00
Wisłoka Dębica
3:1
Cracovia II Kraków
18.04.2021
17:00
Wisła Sandomierz
1:4
Wisła Puławy
18.04.2021
16:00
KS Wiązownica
0:2
ŁKS Łagów
18.04.2021
16:30

Keeza IV liga (Kraków-Wadowice)

Sokół Kocmyrzów
:
Dalin Myślenice
17.04.2021
15:00
Węgrzcanka Węgrzce Wlk
:
Słomniczanka Słomniki
17.04.2021
16:00
KS Chełmek
:
Orzeł Ryczów
17.04.2021
 
Unia Oświęcim
:
LKS Śledziejowice
17.04.2021
 
Garbarnia II Kraków
:
Pcimianka Pcim
17.04.2021
 
Clepardia Kraków
:
MKS Trzebinia
17.04.2021
 
LKS Rajsko
:
Beskid Andrychów
17.04.2021
 
Proszowianka Proszowice
:
Wiślanie Jaśkowice
17.04.2021
 
LKS Jawiszowice
:
Orzeł Piaski Wielkie
18.04.2021
16:00

Keeza Klasa C (Wieliczka)

Błyskawica Wyciąże
:
UKS Sygneczów II
17.04.2021
17:00
Contra II
:
Start II Brzezie
17.04.2021
17:00
Czarnochowice II
:
Wawrzynianka Wawrzeńczyce
18.04.2021
17:00

Makroregionalna Liga Juniorów U-19

Stal Rzeszów
:
Korona II
17.04.2021
12:00
Resovia Rzeszów
:
Motor Lublin
17.04.2021
 
Garbarnia Kraków
:
Orlęta K.
17.04.2021
 
Górnik Łęczna
:
Sandecja Nowy Sącz
17.04.2021
 

Centralna Liga Juniorów U-18

Zagłębie Lubin
3:3
Korona
19.04.2021
11:00
Wisła Kraków
:
Lech Poznań
21.04.2021
12:00

Centralna Liga Juniorów U-17, gr. D - wiosna

Cracovia Kraków
:
Górnik Ł.
17.04.2021
 
TOP 54 Biała Podlaska
:
Hutnik Kraków
17.04.2021
 
Motor Lublin
:
Wisła Kraków
17.04.2021
 
Korona Kielce
:
Stal Rz.
21.04.2021
15:45

Centralna Liga Juniorów U-15, gr. D - wiosna

Hetman Z.
:
KKP Korona
17.04.2021
13:00
BKS Lublin
:
Unia Tarnów
17.04.2021
 
TOP 54 Biała Podlaska
:
Cracovia Kraków
17.04.2021
 
Sandecja Nowy Sącz
:
Wisła Kraków
18.04.2021
12:00

I Małopolska Liga Juniorów Młodszych - wiosna

Dunajec Nowy Sącz
:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
17.04.2021
 
Puszcza Niepołomice
:
Sandecja Nowy Sącz
17.04.2021
 
Garbarnia Kraków
:
Podhale Nowy Targ
17.04.2021
 
Profi Zielonki
:
Okocimski Brzesko
17.04.2021
 

II Małopolska Liga Juniorów Młodszych - wiosna

Unia Tarnów
:
AP Wisła Czarny Dunajec
17.04.2021
 
Tarnovia Tarnów
:
Glinik Gorlice
17.04.2021
 
Hutnik II Kraków
:
SMS Oświęcim
17.04.2021
 
Górnik Tarnów
:
Podgórze Kraków
17.04.2021
 

I Małopolska Liga Trampkarzy - wiosna

Okocimski Brzesko
:
Respect Szalowa
17.04.2021
 
Unia Oświęcim
:
Wisła II Kraków
17.04.2021
 
Podhale Nowy Targ
:
Dunajec Nowy Sącz
17.04.2021
 
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
:
Garbarnia Kraków
17.04.2021
 

II Małopolska Liga Trampkarzy - wiosna

Sandecja Nowy Sącz
:
AP 21 Kraków
17.04.2021
10:00
Okocimski Brzesko
:
Tarnovia Tarnów
17.04.2021
 
MOSiR Bochnia
:
Unia II Tarnów
17.04.2021
 
Hutnik Kraków
:
Chełmek
17.04.2021
 

I Małopolska Liga Młodzików - wiosna

Wisła Kraków
:
AS Progres Kraków
17.04.2021
 
Tarnovia Tarnów
:
Dunajec Nowy Sącz
17.04.2021
 
Cracovia Kraków
:
Limanovia Limanowa
17.04.2021
 
Sandecja Nowy Sącz
:
Podhale Nowy Targ
18.04.2021
10:00

II Małopolska Liga Młodzików - wiosna

Wisła II K.
:
Kalwarianka
17.04.2021
 
Cracovia II Kraków
:
AP Wisła Czarny Dunajec
17.04.2021
 
Hutnik Kraków
:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
17.04.2021
 
AP 21 Chrzanów
:
Okocimski Brzesko
17.04.2021
 

Ekstraliga Kobiet

Olimpia Szczecin
1:2
SMS Łódź
17.04.2021
12:00
Czarni Sosnowiec
1:3
Medyk Konin
17.04.2021
12:15
Rolnik Biedrzychowice
2:3
ROW Rybnik
17.04.2021
13:30
GKS Katowice
2:1
Śląsk Wrocław
17.04.2021
13:00
KKP Bydgoszcz
1:5
AZS UJ Kraków
18.04.2021
12:15
Górnik Łęczna
7:0
APLG Gdańsk
18.04.2021
14:00

I liga kobiet (południe)

UKS SMS II Łódź
2:6
Tarnovia Tarnów
17.04.2021
15:00
Piastovia Piastów
0:3 v.o.
Praga Warszawa
17.04.2021
 
Czwórka Radom
1:1
Pogoń Tczew
17.04.2021
14:00
Stomil Olsztyn
2:3
Polonia Środa Wielkopolska
18.04.2021
12:30
Rekord Bielsko Biała
5:0
UKS Staszkówka Jelna
18.04.2021
14:00
Resovia Rzeszów
4:1
SWD Wodzisław
18.04.2021
14:00

II liga kobiet (wschód)

Wanda Nowa Huta
2:4
Sparta Daleszyce
17.04.2021
12:00
Sokół Kolbuszowa Dolna
0:0
Włókniarz Białystok
17.04.2021
13:00
Respekt Myślenice
9:0
Rysy Bukowina Tatrzańska
17.04.2021
16:00
Ząbkovia Ząbki
6:1
Prądniczanka Kraków
17.04.2021
14:00
Loczki Wyszków
2:2
KSP Kielce
18.04.2021
14:00
KS Raszyn
1:3
Widok Lublin
18.04.2021
15:00

Seniorzy

Młodzież

Inne

Patronat medialny