facebook youtube twitter


Futbol Wyniki Wyślij nam wynik meczu
 

Ruszyły zapisy na VII Futsalima Electrical

Serdecznie zapraszam na VII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Futsalu pn. 'FUTSALIMA ELEKTRICAL", który odbędzie się w dniach 12-14 stycznia 2018r. w Limanowej (woj. małopolskie).

Łączna pula nagród to 3000 zł oraz pamiątkowe puchary. Sporo grania i mozliwość wyboru dnia eliminacji I Rundy Grupowej dla drużyn przyjezdnych(piątek lub sobota). W niedzielne przedpołudnie II Runda Grupowa, a następnie ćwierćfinały, półfinały i wielki finał. Wpisowe 350zł.

Zachęcam i zapraszam 
Witek Sochacki - "Govit Sport" - Limanowa tel. 660 444 292

Ps. Więcej szczegółów na stronie www.futsalima.pl - zakładka Futsalima.

 

 

 

VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FUTSALU

„FUTSALIMA ELEKTRICAL 2018”

LIMANOWA , 12-14 stycznia 2018r.

                       pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa
                                  P. Władysława Biedy


                                
REGULAMIN TURNIEJU

I. Udział w turnieju
 
1.
Udział biorą drużyny, które widnieją na liście zgłoszeń. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i okazać go sędziemu głównemu zawodów lub przedstawicielowi organu prowadzącego rozgrywki przy weryfikacji spotkania. Brak w/w dokumentu spowoduje, że wynik spotkania zostanie zweryfikowany jako walkower.

2. W turnieju mogą zagrać zawodnicy urodzeni w roku 2002 i starsi.

3. Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie wpłaty wpisowego (kwota – 350zł).  Wpisowe należy wpłacić do dnia 05.01.2018r. wyłącznie przelewem:
Prosimy o opłacenie wpisowego w w/w terminie.
Brak wpłaty do podanego wyżej terminu skutkować będzie wykreśleniem drużyny z listy zgłoszeniowej.
„GOVIT SPORT” Witold Sochacki, ul. Mickiewicza 8, 34-600 Limanowa,
 
nr konta : BS Limanowa  Nr 95 8804 0000 0070 0014 8101 0001

 


II. Schemat rozgrywek:

1.
Drużyny (36) podzielone zostaną na 9 grup czterozespołowych. Z każdej grupy awans do II rundy  uzyskają dwa najlepsze zespoły z każdej z  9 grup . W przypadku jeśli dwie drużyny będą miały identyczny dorobek punktowy liczyć się będzie w kolejności: wynik bezpośredniego spotkania, różnica bramek, większa ilość bramek zdobytych. W razie identycznego bilansu w w/w pozycjach organizator może zarządzić mecz dodatkowy 1x8min, a później rzuty karne(po 3 z każdej drużyny).
Uwaga!
W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych drużyn organizator stosownym komunikatem ( nie później niż 2 stycznia 2018r.) poinformuje o innym sposobie podziału na grupy, a co za tym idzie ilością drużyn awansujących z poszczególnych grup do II rundy. Na pewno w II rundzie bez względu na ilość ekip zagra 18 zespołów.

2. W II rundzie drużyny zostaną podzielone na 6 grup trzyzespołowych z których awans do ¼ finału uzyskają zwycięzcy grup oraz 2 najlepsze zespoły z 2 miejsc. W razie identycznego bilansu w w/w pozycjach organizator może zarządzić mecz dodatkowy 1x8min, a później rzuty karne(po 3 z każdej drużyny). Schemat awansu i zestaw poszczególnych grup w II rundzie, a także podział na pary półfinałowe dostępny jest poniżej.
3. VI Futsalima rozegrana zostanie w hali widowiskowo – sportowej ZS nr 1
w Limanowej, przy ul. Piłsudskiego.

Eliminacje – piątek 12.01.2018 , sobota 13.01.2018
(I RUNDA)
  - czas gry 1x 15min
odbędą się w 3 turach :
- piątkowej (od 18.00 do 22.00) – grupa A,B,
- sobotniej  (od 10.00 do 22.00) – grupa D,E,F,G,H,I,J

(II RUNDA)  - niedziela 14.01.2018 ; czas gry 1x 17min
grupa 1,2,3 – niedziela od 09.00 do 12.00
Grupa 1 – 1A, 1G, 2F                                 
Grupa 2 – 1B, 1H, 2E
Grupa 3 – 1C, 1 I , 2D                               
grupa 4,5,6 – niedziela 14.01.2018 od 12.00 do 15.00
Grupa 4 – 1D, 2 I, 2C
Grupa 5 – 1E, 2H, 2B                                 
Grupa 6 – 1F, 2G, 2A

Mecze ćwierćfinałowe: czas gry 1x 20min

Mecz nr 1 – 1m. gr.1 – 1m. gr.5                                        godz. 15.15
Mecz nr 2 – 1m. gr.2 – 1m. gr.6                                        godz. 15.40
Mecz nr 3 – 1m. gr.3 – najlepsza drużyna z 2 miejsca         godz. 16.05
Mecz nr 4 – 1m. gr.4 – 2 drużyna z 2 miejsca                     godz. 16.30

w przypadku remisu po 3 rzuty karne


Mecze półfinałowe wg schematu: czas gry 1x 20min

Zwycięzca meczu nr 1 – Zwycięzca meczu nr 2 (ok. godz.17.00)
Zwycięzca meczu nr 3 – Zwycięzca meczu nr 4 (ok. godz.17.25)

Mecz o 3 miejsce – przegrani z meczów półfinałowych (godz. 18.00)
Mecz o 1 miejsce – wygrani z meczów półfinałowych. (godz. 18.30)


 

 

 

 

III. Losowanie.

1.
Losowanie przeprowadzone zostanie w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 18.00 w siedzibie Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej (będzie możliwość obserwowania bezpośrednio wyników losowania na stronie www.futsalima.pl
2. W przypadku, gdy do turnieju zgłoszone zostaną po dwa zespoły tej samej drużyny – zostaną one rozlosowane do oddzielnych grup. W sytuacji, gdy do II rundy i do tej samej grupy trafią dwa zespoły tej samej drużyny , to właśnie one zagrają w pierwszym meczu swojej grupy.

3. Nie będzie rozstawienia żadnych drużyn z wyjątkiem w/w w pkt.III/2.

4. Drużyny przyjezdne mają możliwość zagrania I rundy eliminacyjnej w sobotę (w celu zaoszczędzenia kosztów) w grupach C,D,E,F,G,H, (hala widowiskowo – sportowa ZS nr 1 Ekonom) , ale o takim fakcie należy poinformować podczas zgłoszenia drużyny do turnieju. Istnieje możliwość rozegrania meczów przez drużyny przyjezdne także w piątek w grupach A lub B – o takim fakcie należy poinformować organizatora podczas zgłoszenia ekipy do turnieju (w tym przypadku jest 8 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń).

Pkt. 4 nie dotyczy drużyn z powiatu limanowskiego.


IV. Postanowienia regulaminowe dotyczące udziału w turnieju

1. Na boisku występuje 5-ciu zawodników w tym bramkarz. Zmiany systemem hokejowym (wg potrzeb drużyny).Zmiany dokonywane są wyłącznie w strefie zmian.
Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Jeżeli podczas wymiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko, zanim zawodnik wymieniany opuścił je:

-Gra jest wstrzymana,

 -Zawodnik wymieniany jest pouczony do opuszczenia boiska,

 -Zawodnik rezerwowy jest ukarany żółtą kartką

- Gra będzie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przez zawodnika drużyny przeciwnej z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

2. Czas gry drużyn 1x15 min. ( I runda eliminacyjna)
                            1x17 min  (II runda)
                            1x20min   (od ćwierćfinałów)

3. Zasady gry  wg przepisów futsalu i pkt.V/4-14

4. Rzuty z autu wykonywane są nogą . Wznowienie gry przez bramkarza może nastąpić wyłącznie wyrzutem piłki z ręki, piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego poza pole karne. - zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry, 
Piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne. Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne: 
- rzut od bramki należy powtórzyć. 
Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki ponownie zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika: 
- drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia.

5.  W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry rzutem pośrednim przez drużynę przeciwną  w miejscu wskazanym przez sędziego zawodów. Czas na wznowienie gry max 4 sekundy od chwili  wejścia w posiadanie piłki

 

6.  Zawodnicy są zobowiązani do wprowadzenia piłki do gry w czasie nie dłuższym niż 4 sek. w następujących przypadkach :
- rzut od bramki,
- rzut z rogu,
- rzut z autu,
- rzuty wolne, (w przypadku ustawiania muru 4 sek. od gwizdka sędziego)
- bramkarz po przejęciu piłki z gry.
Sędzia musi pokazać, że liczy czas 4 sek. tylko w następujących przypadkach:
- rzut od bramki,
- rzut z rogu,
- rzut z autu.
Sędzia pokazuje czas podnosząc palce wyciągniętej ręki, zaczynając od momentu zerowego.
W pozostałych sytuacjach sędzia kontroluje czas wprowadzenia piłki do gry nie pokazując tego ręką.

7. 
a/ Po 5 faulach drużyna zostaje ukarana tzw. ,,rzutem karnym przedłużonym’’. Każdy następny faul to kolejny rzut karny przedłużony. W trakcie wykonywania każdego rzutu karnego  i rzutu karnego przedłużonego czas zostaje zatrzymany.
Procedura wykonania rzutu karnego przedłużonego’’

- Zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany (lub wskazany).

- Bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od

piłki.

- Wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią

równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą

poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 3 m od piłki i nie mogą

przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć

wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.

Wykonanie

(dla piątego i każdego następnego faulu akumulowanego) Zawodnik wykonujący

rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki

do innego zawodnika.

Po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie

zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści

pole gry.

b) rzut karny wykonywany jest z odległości 6m

8. Kary indywidualne – stosuje się kary wychowawcze

a)    żółta kartka  - (trzecia i  szósta  żółta kartka tego samego zawodnika w trakcie turnieju skutkować będzie pauzą w kolejnym meczu danej drużyny)

b)    czerwona kartka – zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut. Ukarany zawodnik nie może grać w najbliższym meczu swojej drużyny. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12

„Przepisów gry w piłkę nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika lub inne wybitnie niesportowe zachowanie zawodnika powoduje, że zostaje on ukarany karą dyskwalifikacji od 3 meczów do całkowitego wykluczenia z rozgrywek. (decyzję w tej sprawie podejmuje  organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów).

9. Zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony przed upływem kary czasowej w przypadku straty bramki  według następujących zasad :

  a) jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większa liczbą zawodników zdobędzie

      bramkę to drużyna z 4 zawodnikami może uzupełnić skład

  b) jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i padnie bramka to oba zespoły nie uzupełniają składu

  c) jeżeli 5 zawodników gra przeciw 3-em zawodnikom lub 4-ech przeciw 3-em i zespół z większa ilością zawodników zdobędzie bramkę to zespół  z  3-ką  zawodników może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika

d)jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i padnie bramka to zespoły nie uzupełniają składów    

e)jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki  

 

10. Gra wślizgiem. Interpretacja : zawodnik atakuje wślizgiem piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika ( wślizg odbierający ) oprócz bramkarza we własnym polu karnym pod warunkiem, że nie gra w sposób nierozważny, lekkomyślny i przy użyciu nadmiernej siły. Ostateczną decyzję dotyczącą  nieprawidłowego odbioru piłki podejmuje sędzia prowadzący zawody. Kara - rzut bezpośredni.

11. Rzut wolny pośredni przyznany drużynie atakującej w polu karnym drużyny przeciwnej musi być wykonany z linii pola karnego z punktu najbliższego miejscu popełnionego przewinienia.

Rzut sędziowski aby wznowić grę w polu karnym, musi być wykonany z linii pola karnego z punktu najbliższego, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

12. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej - może on zostać napomniany żółtą, a nawet czerwoną kartką. Zawodnik który, został ukarany kartką czerwoną nie ma możliwości powrotu do gry. Jeśli sędzia nie opisze i nie zawnioskuje o większą ilość spotkań zawieszenia zawodnika ukaranego, to osoba ta zostanie zawieszona na jedno spotkanie.

13. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej i czyni to z ławki rezerwowych - może on zostać napomniany żółtą lub nawet czerwoną.
Zawodnik który, został ukarany kartką czerwoną będąc na ławce rezerwowych nie ma możliwości powrotu do gry i musi opuścić halę. Jeśli sędzia nie opisze i nie zawnioskuje o większą ilość spotkań zawieszenia zawodnika ukaranego, to osoba ta zostanie zawieszona na jedno spotkanie.

14. Ostatnia minuta – czas wstrzymywany w momencie wyjścia piłki poza boisko, bądź też podczas wykonywania rzutów wolnych, rożnych, czy też wybicia piłki z linii autowej. Uwaga: Przy różnicy w bramkach zdobytych więcej niż trzy czas ostatniej minuty spotkania nie będzie zatrzymywany.
15. Drużyny występują w jednolitych strojach oraz w obuwiu obowiązującym do gry w piłkę nożną halową (dany zawodnik posiada ten sam numer koszulki przez cały czas trwania rozgrywek).
16. Drużyny uczestniczące w turnieju obowiązane są zgłosić się co najmniej na 30 min. przed wyznaczonym terminem zawodów w celu przygotowania się do gry.
17. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się w zależności od uzyskania wyniku:
- 3 pkt za zwycięstwo; - 1 pkt za remis; - 0 pkt za przegraną.
W przypadku przyznania walkowera zawody weryfikowane będą w stosunku 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej.

18. Klasyfikacje dodatkowe:
 „Najlepszy Strzelec”  – najwięcej bramek strzelonych przez danego zawodnika w całym turnieju. W przypadku takiej samej ilości bramek zdobytych wygrywa ten zawodnik, którego drużyna znajdzie się wyżej w końcowej tabeli turnieju.
„Najlepszy Bramkarz” – wybrany przez zespół organizatorów
„MVP  Futsalima 2018” – wybrany przez zespół organizatorów

19. Przy zgłoszeniu drużyny do turnieju należy przedłożyć:
a/ listę zgłoszenia potwierdzoną przez kierownika drużyny (do pobrania na stronie turnieju), która zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia , nr koszulki oraz czytelny podpis zawodnika.
b/ zawodnicy , którzy nie mają ukończonych 18 lat muszą przedłożyć zgodę rodziców na udział w turnieju. Brak takiej zgody będzie skutkował niedopuszczeniem zawodnika do turnieju. (oświadczenie do pobrania w załącznikach do turnieju).

20. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność i z tego tytułu nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń od organizatora turnieju.

21. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki losowe i ewentualne nieszczęśliwe wypadki mające związek z grą ponosi zgłaszający drużynę do turnieju, który winien ubezpieczyć zawodników od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków.

22. Ewentualne zgłoszone protesty ( wyłącznie w formie pisemnej) rozstrzygane będą przez organizatorów turnieju w dniu zawodów.(do 15 min po zakończonym spotkaniu). Po tym terminie protesty nie będą przyjmowane.

VI. Nagrody:
1m. – nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł oraz puchar
2m. – nagroda pieniężna w wysokości
1000 zł oraz puchar

3m. – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł   oraz puchar
drużyny z miejsc 4-8 –                                    okolicznościowy puchar
Najlepszy zawodnik turnieju – statuetka ;Najlepszy strzelec turnieju   – statuetka,

Najlepszy bramkarz turnieju – statuetka

VII. 
1.    Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
2.     Ewentualne zgłoszone protesty ( wyłącznie w formie pisemnej) rozstrzygane będą przez organizatorów turnieju wyłącznie w dniu zawodów do końca ostatniego meczu danej kolejki. Po tym terminie protesty nie będą przyjmowane.
3.     Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie w wyznaczonym terminie wpłaty wpisowego na konto organizatora turnieju.
4.     Organizator rozgrywek zabezpiecza służbę medyczną w trakcie trwania całego turnieju
5.      Organizatorem VI Futsalimy Elektrical jest Firma „Govit Sport” Witold Sochacki
(e-mail: futsalima@op.pl )Źródło: ws

Dodano: 2017-11-28 10:13:19


futsalima 

Komentarze


Klasa C (Kraków I)

Universum Kraków
1:6
Płomień II Jerzmanowice
22.05.2018
 

Ekstraklasa

Lech Poznań
0:3 v.o.
Legia Warszawa
20.05.2018
18:00
Górnik Zabrze
2:0
Wisła Kraków
20.05.2018
18:00
Jagiellonia Białystok
2:1
Wisła Płock
20.05.2018
18:00
Korona Kielce
0:2
Zagłębie Lubin
20.05.2018
18:00

I liga polska

Puszcza Niepołomice
2:0
Górnik Łęczna
20.05.2018
17:00

II liga polska

Olimpia Elbląg
0:2
Garbarnia Kraków
20.05.2018
16:00
Gryf Wejherowo
3:1
MKS Kluczbork
20.05.2018
16:00
Błękitni Stargard
0:0
Gwardia Koszalin
20.05.2018
17:00
GKS Jastrzębie
:
Siarka Tarnobrzeg
23.05.2018
18:00

III liga (gr. IV)

Karpaty K.
3:0
Wiślanie Jaśkowice
20.05.2018
17:00
Spartakus Daleszyce
0:1
Stal Rzeszów
20.05.2018
17:00

IV liga (Kraków-Wadowice)

Pcimianka Pcim
2:1
Jutrzenka Giebułtów
20.05.2018
17:00
Orzeł Piaski Wielkie
1:2
Dalin Myślenice
20.05.2018
12:00
Clepardia Kraków
:
TS Węgrzce
23.05.2018
18:00
Górnik Wieliczka
:
Orzeł Ryczów
23.05.2018
17:00

IV liga (Tarnów-Nowy Sącz)

GKS Drwinia
2:0
Barciczanka Barcice
20.05.2018
17:00
Poprad Rytro
0:2
Poprad Muszyna
20.05.2018
16:00
Lubań Maniowy
1:0
Limanovia Limanowa
20.05.2018
16:00

Klasa Okręgowa (Kraków I)

Proszowianka Proszowice
2:0
Bolesław Bukowno
20.05.2018
18:00
Orzeł Iwanowice
1:0
Zieleńczanka Zielonki
20.05.2018
17:30
Przemsza Klucze
0:2
Spójnia Osiek
20.05.2018
17:00
Piliczanka Pilica
:
Słomniczanka Słomniki
23.05.2018
18:00

Klasa Okręgowa (Kraków II)

Iskra Radwanowice
4:1
Wieczysta Kraków
20.05.2018
15:00
Kaszowianka Kaszów
3:1
Świt Krzeszowice
20.05.2018
14:00
Piast Wołowice
0:1
Prokocim Kraków
20.05.2018
16:00

Klasa Okręgowa (Kraków III)

Wolni Kłaj
2:3
Pasternik Ochojno
20.05.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Wadowice)

LKS Żarki
6:1
Zagórzanka Zagórze
20.05.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Tarnów I)

Okocimski Brzesko
2:1
Jadowniczanka Jadowniki
20.05.2018
17:00
Sokół Maszkienice
0:2
Olimpia Kąty
20.05.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Tarnów II)

Dunajec Zakliczyn
2:1
Dunajec Zbylitowska Góra
20.05.2018
17:00
Wisła Szczucin
6:0
Łukovia Łukowa
20.05.2018
17:00
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska
3:0
GLKS Gromnik
20.05.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Nowy Sącz)

Skalnik Kamionka Wielka
:
Orkan Szczyrzyc
20.05.2018
18:00
Jarmuta
1:1
Bobowa
20.05.2018
14:00
Płomień Limanowa
2:1
Orkan Raba Wyżna
20.05.2018
18:00

Klasa A (Kraków I)

Maszycanka Maszyce
2:1
Czarni 03 Grzegorzowice
20.05.2018
17:00
Juvenia Prandocin
3:2
Strażak Goszcza
20.05.2018
17:00
Hutnik II Kraków
6:0
MKS Skała 2004
20.05.2018
16:00
Strażak Goszcza
:
Wierzbowianka Wierzbno
23.05.2018
18:30
Szreniawa Koszyce
:
LKS Niedźwiedź
23.05.2018
18:30

Klasa A (Kraków II)

Górzanka Nawojowa Góra
2:3
Wawel Kraków
20.05.2018
17:00
JKS Zelków
3:3
Prądniczanka II Kraków
20.05.2018
17:00
Liszczanka Liszki
1:2
Sportowiec Modlniczka
20.05.2018
11:00

Klasa A (Kraków III)

Wisła Czernichów
1:0
Lotnik Kryspinów
20.05.2018
17:00
LKS Libertów
:
Cedronka Wola Radziszowska
20.05.2018
17:00
Armatura Kraków
2:5
Tęcza Piekary
20.05.2018
17:00

Klasa A (Wieliczka)

Nadwiślanka Nowe Brzesko
0:1
Strażak Kokotów
20.05.2018
17:30
Złomex Branice
0:4
LKS Śledziejowice
20.05.2018
17:30
Piast Łapanów
6:6
Piłkarz Podłęże
20.05.2018
18:00
Zryw Szarów
5:1
UKS Sygneczów
20.05.2018
17:00

Klasa A (Myślenice)

LKS Trzebunia
0:4
Dziecanovia Dziekanowice
20.05.2018
12:00
Orzeł Nowa Wieś
1:2
Rokita Kornatka
20.05.2018
16:00
Iskra Głogoczów
1:2
Clavia Świątniki Górne
20.05.2018
17:00

Klasa A (Olkusz)

Legion Bydlin
1:1
Centuria Chechło
20.05.2018
15:30
Leśnik Gorenice
1:7
Pogoń Miechów
20.05.2018
17:00
Hetman Dłużec
7:1
Northstar Miechów
20.05.2018
13:00
Pilica Wierbka
4:1
Trzy Korony Żarnowiec
20.05.2018
17:00
Piliczanka Pilica
3:6
Promień Przeginia
20.05.2018
17:00

Klasa A (Chrzanów)

UKS Dulowa
0:1
Fablok Chrzanów
20.05.2018
11:00

Klasa B (Kraków I)

Trątnowianka Trątnowice
2:1
Kapitol Racławice
20.05.2018
16:00
Novi Narama
4:1
Agricola Klimontów
20.05.2018
17:00
Sparta Skrzeszowice
1:6
Spartak Wielkanoc
20.05.2018
15:30

Klasa B (Kraków II)

Błękitni II Modlnica
5:2
Tyniec Kraków
20.05.2018
17:00
Orzeł II Bębło
2:2
Potok Więckowice
20.05.2018
17:30
Fitball Szklary
:
Strzelcy Kraków
23.05.2018
18:30

Klasa B (Kraków III)

Wisła II Jeziorzany
4:1
Gwiazda Ściejowice
20.05.2018
17:00
Radziszowianka II
5:1
Rzozovia Rzozów
20.05.2018
17:30
Pychowianka Kraków
:
Iskra Czułów
20.05.2018
18:00
Pozowianka Pozowice
3:1
Piast S.
20.05.2018
17:00

Klasa B (Wieliczka)

Gdovia II Gdów
:
Batory Wola Batorska
23.05.2018
18:00

Klasa B (Myślenice)

Grodzisko Raciechowice
0:2
Cisy Harbutowice
20.05.2018
17:30
Raba II Dobczyce
0:2
Sęp Droginia
20.05.2018
17:00
Iskra Brzączowice
4:2
Cyrhla Krzczonów
20.05.2018
18:00
Karpaty II Siepraw
3:1
Tempo II Rzeszotary
20.05.2018
17:00
Raba II Dobczyce
:
Hejnał Krzyszkowice
23.05.2018
18:00

Klasa B (Olkusz I)

Spójnia II Osiek
1:2
Pilica Wierbka
20.05.2018
17:00
Błysk Zederman
16:0
Hetman Dłużec
20.05.2018
15:00

Klasa B (Olkusz II)

Strumyk Zarzecze
5:1
Trzy Buki Wierzchowisko
20.05.2018
17:00
Nidzica Słaboszów
2:1
Zryw Przesławice
20.05.2018
16:00
Sokół Gołaczewy
12:1
Błękitni Falniów
20.05.2018
17:00
Victoria Smroków
4:0
Błyskawica Kolbark
20.05.2018
11:00
Czapla Czaple Male
9:2
Dłubnia Trzyciąż
20.05.2018
11:00

Klasa C (Kraków I)

Olimpia Czaple Wielkie
3:3
LKS Polanowice
20.05.2018
17:00
Milenium Radziemice
3:5
Iskra Pałecznica
20.05.2018
17:00

Klasa C (Kraków II)

Gajowianka II Gaj
0:2
Universum Kraków
20.05.2018
17:00
Universum Kraków
:
Gajowianka II Gaj
23.05.2018
18:00

Klasa C (Wieliczka)

Wiarusy II
5:1
Nadwiślanka II Nowe Brzesko
20.05.2018
15:00
Contra II
0:3
Górnik II Wieliczka
20.05.2018
17:00
Czarni II Staniątki
7:6
Czarnochowice II
20.05.2018
17:00
Węgrzcanka II Węgrzce Wlk
5:1
Wawrzynianka Wawrzeńczyce
20.05.2018
17:00

Centralna Liga Juniorów (Wschód)

Znicz Pruszków
:
Legia Warszawa
20.05.2018
19:00
Stomil
0:3
Jagiellonia
20.05.2018
12:00

Małopolska Liga Juniorów

AS Progres II
3:3
Sokół Słopnice
20.05.2018
16:00
Limanovia Limanowa
3:2
Unia Tarnów
20.05.2018
15:00
Soła Oświęcim
:
Dalin Myślenice
23.05.2018
17:00
Profi Zielonki
:
AS Progres II
23.05.2018
17:00

I Małopolska Liga Juniorów Młodszych

Tarnovia Tarnów
6:1
Dunajec Ostrowsko
20.05.2018
11:00

II Małopolska Liga Juniorów Młodszych

Soła Oświęcim
:
Dunajec Nowy Sącz
21.05.2018
17:00

I Małopolska Liga Trampkarzy

AS Progres Kraków
0:0
Cracovia Kraków
20.05.2018
10:00

II Małopolska Liga Trampkarzy

Górnik Wieliczka
0:3
Unia Oświęcim
20.05.2018
15:30
Karol Wadowice
:
Orzeł Myślenice
23.05.2018
18:00

I liga juniorów (Wieliczka-Myślenice)

Gościbia Sułkowice
0:5
Gdovia Gdów
20.05.2018
11:00
Orzeł Myślenice
2:0
UKS Sygneczów
20.05.2018
12:30

Futsal Ekstraklasa (gr.mistrzowska)

Piast Gliwice
2:8
Rekord Bielsko Biała
20.05.2018
18:00
Clearex Chorzów
:
Gatta Zduńska Wola
21.05.2018
20:00

Futsal Ekstraklasa (gr.spadkowa)

MKF Sole Miasto Wieliczka
1:7
Słoneczny Stok Białystok
20.05.2018
16:00

I liga oldbojów (Kraków)

Opatkowianka Opatkowice
2:0
Grębałowianka Kraków
21.05.2018
18:00
Hutnik Kraków
4:3
Dąbski
21.05.2018
18:00
Wisła Kraków
7:2
Prokocim Kraków
21.05.2018
19:30
Orzeł Piaski Wielkie
5:0
Clepardia Kraków
21.05.2018
18:00
Garbarnia Kraków
2:5
Cracovia Kraków
21.05.2018
19:30

II liga oldbojów (Kraków)

Tyniec Kraków
0:3
Prądniczanka Kraków
21.05.2018
18:00
Victoria Kobierzyn
3:0
Krakus Swoszowice
21.05.2018
18:00
Wieczysta Kraków
5:0
Zwierzyniecki Kraków
21.05.2018
18:00
Armatura Kraków
3:3
Wanda Kraków
21.05.2018
18:00
Borek Kraków
0:2
Strzelcy
21.05.2018
18:30

Małopolska Liga Talentów 2007

LUKS Skrzyszów
0:3
Dunajec
20.05.2018
09:00
Sandecja
0:0
Słowik
20.05.2018
09:00
Mineralni Krynica Zdrój
1:2
Górnik L.
20.05.2018
09:00
Wisła K.
2:0
PAPN Kraków
20.05.2018
09:15
Hutnik
1:1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
20.05.2018
09:15
Pogoń Kraków
0:5
Cracovia
20.05.2018
09:15
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
3:0
Pogoń Kraków
20.05.2018
09:30
Hutnik
3:1
PAPN Kraków
20.05.2018
09:30
LUKS Skrzyszów
0:3
Cracovia
20.05.2018
09:30
Słowik
0:1
Mineralni Krynica Zdrój
20.05.2018
09:45
Wisła K.
3:0
Górnik L.
20.05.2018
09:45
Dunajec
2:0
Sandecja
20.05.2018
09:45
Sandecja
2:1
Mineralni Krynica Zdrój
20.05.2018
10:00
Cracovia
1:1
Dunajec
20.05.2018
10:00
PAPN Kraków
1:1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
20.05.2018
10:00
Hutnik
1:0
Wisła K.
20.05.2018
10:15
LUKS Skrzyszów
1:1
Pogoń Kraków
20.05.2018
10:15
Górnik L.
5:0
Słowik
20.05.2018
10:15
Słowik
0:10
Wisła K.
20.05.2018
10:30
Mineralni Krynica Zdrój
0:1
LUKS Skrzyszów
20.05.2018
10:30
Górnik L.
1:0
Sandecja
20.05.2018
10:30
Dunajec
1:0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
20.05.2018
10:45
Cracovia
5:0
Hutnik
20.05.2018
10:45
PAPN Kraków
2:0
Pogoń Kraków
20.05.2018
10:45
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
0:1
Cracovia
20.05.2018
11:00
LUKS Skrzyszów
1:0
Sandecja
20.05.2018
11:00
PAPN Kraków
1:2
Górnik L.
20.05.2018
11:00
Hutnik
5:0
Pogoń Kraków
20.05.2018
11:15
Dunajec
5:0
Słowik
20.05.2018
11:15
Wisła K.
2:0
Mineralni Krynica Zdrój
20.05.2018
11:15
Słowik
1:4
Hutnik
20.05.2018
11:30
Dunajec
0:0
Wisła K.
20.05.2018
11:30
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
2:1
LUKS Skrzyszów
20.05.2018
11:30
Cracovia
7:1
Sandecja
20.05.2018
11:45
Pogoń Kraków
0:3
Górnik L.
20.05.2018
11:45
PAPN Kraków
3:0
Mineralni Krynica Zdrój
20.05.2018
11:45
Dunajec
3:0
PAPN Kraków
20.05.2018
12:30
Górnik L.
0:1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
20.05.2018
12:30
Słowik
2:0
LUKS Skrzyszów
20.05.2018
12:30
Mineralni Krynica Zdrój
2:1
Hutnik
20.05.2018
12:45
Pogoń Kraków
0:0
Sandecja
20.05.2018
12:45
Cracovia
0:1
Wisła K.
20.05.2018
12:45
Hutnik
4:2
LUKS Skrzyszów
20.05.2018
13:00
Wisła K.
5:0
Pogoń Kraków
20.05.2018
13:00
Sandecja
1:0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
20.05.2018
13:00
Górnik L.
2:3
Cracovia
20.05.2018
13:15
Mineralni Krynica Zdrój
0:3
Dunajec
20.05.2018
13:15
Słowik
0:6
PAPN Kraków
20.05.2018
13:15
Pogoń Kraków
0:2
Słowik
20.05.2018
13:30
Dunajec
2:1
Górnik L.
20.05.2018
13:30
Cracovia
4:0
Mineralni Krynica Zdrój
20.05.2018
13:30
PAPN Kraków
2:2
LUKS Skrzyszów
20.05.2018
13:45
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
0:10
Wisła K.
20.05.2018
13:45
Sandecja
0:4
Hutnik
20.05.2018
13:45
Pogoń Kraków
0:6
Dunajec
20.05.2018
14:00
LUKS Skrzyszów
0:4
Wisła K.
20.05.2018
14:00
Górnik L.
1:1
Hutnik
20.05.2018
14:00
Cracovia
7:1
Słowik
20.05.2018
14:15
Sandecja
0:2
PAPN Kraków
20.05.2018
14:15
Mineralni Krynica Zdrój
2:0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
20.05.2018
14:15
PAPN Kraków
0:1
Cracovia
20.05.2018
14:30
Pogoń Kraków
0:4
Mineralni Krynica Zdrój
20.05.2018
14:30
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
2:2
Słowik
20.05.2018
14:30
Sandecja
0:4
Wisła K.
20.05.2018
14:45
Górnik L.
4:1
LUKS Skrzyszów
20.05.2018
14:45
Hutnik
0:5
Dunajec
20.05.2018
14:45

Myślenicka Liga Firm

Pod Blachą
:
OL-Fliz
24.05.2018
20:00
Petrus Travel
:
Talaga
24.05.2018
20:00
Tonix
:
K.B. Expansion
24.05.2018
21:00
Euforia
:
Polplast
24.05.2018
21:00

Seniorzy

Młodzież

Inne

Patronat medialny