facebook youtube twitter


Futbol Wyniki Wyślij nam wynik meczu
 

Ruszyły zapisy na VII Futsalima Electrical

Serdecznie zapraszam na VII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Futsalu pn. 'FUTSALIMA ELEKTRICAL", który odbędzie się w dniach 12-14 stycznia 2018r. w Limanowej (woj. małopolskie).

Łączna pula nagród to 3000 zł oraz pamiątkowe puchary. Sporo grania i mozliwość wyboru dnia eliminacji I Rundy Grupowej dla drużyn przyjezdnych(piątek lub sobota). W niedzielne przedpołudnie II Runda Grupowa, a następnie ćwierćfinały, półfinały i wielki finał. Wpisowe 350zł.

Zachęcam i zapraszam 
Witek Sochacki - "Govit Sport" - Limanowa tel. 660 444 292

Ps. Więcej szczegółów na stronie www.futsalima.pl - zakładka Futsalima.

 

 

 

VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FUTSALU

„FUTSALIMA ELEKTRICAL 2018”

LIMANOWA , 12-14 stycznia 2018r.

                       pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa
                                  P. Władysława Biedy


                                
REGULAMIN TURNIEJU

I. Udział w turnieju
 
1.
Udział biorą drużyny, które widnieją na liście zgłoszeń. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i okazać go sędziemu głównemu zawodów lub przedstawicielowi organu prowadzącego rozgrywki przy weryfikacji spotkania. Brak w/w dokumentu spowoduje, że wynik spotkania zostanie zweryfikowany jako walkower.

2. W turnieju mogą zagrać zawodnicy urodzeni w roku 2002 i starsi.

3. Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie wpłaty wpisowego (kwota – 350zł).  Wpisowe należy wpłacić do dnia 05.01.2018r. wyłącznie przelewem:
Prosimy o opłacenie wpisowego w w/w terminie.
Brak wpłaty do podanego wyżej terminu skutkować będzie wykreśleniem drużyny z listy zgłoszeniowej.
„GOVIT SPORT” Witold Sochacki, ul. Mickiewicza 8, 34-600 Limanowa,
 
nr konta : BS Limanowa  Nr 95 8804 0000 0070 0014 8101 0001

 


II. Schemat rozgrywek:

1.
Drużyny (36) podzielone zostaną na 9 grup czterozespołowych. Z każdej grupy awans do II rundy  uzyskają dwa najlepsze zespoły z każdej z  9 grup . W przypadku jeśli dwie drużyny będą miały identyczny dorobek punktowy liczyć się będzie w kolejności: wynik bezpośredniego spotkania, różnica bramek, większa ilość bramek zdobytych. W razie identycznego bilansu w w/w pozycjach organizator może zarządzić mecz dodatkowy 1x8min, a później rzuty karne(po 3 z każdej drużyny).
Uwaga!
W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych drużyn organizator stosownym komunikatem ( nie później niż 2 stycznia 2018r.) poinformuje o innym sposobie podziału na grupy, a co za tym idzie ilością drużyn awansujących z poszczególnych grup do II rundy. Na pewno w II rundzie bez względu na ilość ekip zagra 18 zespołów.

2. W II rundzie drużyny zostaną podzielone na 6 grup trzyzespołowych z których awans do ¼ finału uzyskają zwycięzcy grup oraz 2 najlepsze zespoły z 2 miejsc. W razie identycznego bilansu w w/w pozycjach organizator może zarządzić mecz dodatkowy 1x8min, a później rzuty karne(po 3 z każdej drużyny). Schemat awansu i zestaw poszczególnych grup w II rundzie, a także podział na pary półfinałowe dostępny jest poniżej.
3. VI Futsalima rozegrana zostanie w hali widowiskowo – sportowej ZS nr 1
w Limanowej, przy ul. Piłsudskiego.

Eliminacje – piątek 12.01.2018 , sobota 13.01.2018
(I RUNDA)
  - czas gry 1x 15min
odbędą się w 3 turach :
- piątkowej (od 18.00 do 22.00) – grupa A,B,
- sobotniej  (od 10.00 do 22.00) – grupa D,E,F,G,H,I,J

(II RUNDA)  - niedziela 14.01.2018 ; czas gry 1x 17min
grupa 1,2,3 – niedziela od 09.00 do 12.00
Grupa 1 – 1A, 1G, 2F                                 
Grupa 2 – 1B, 1H, 2E
Grupa 3 – 1C, 1 I , 2D                               
grupa 4,5,6 – niedziela 14.01.2018 od 12.00 do 15.00
Grupa 4 – 1D, 2 I, 2C
Grupa 5 – 1E, 2H, 2B                                 
Grupa 6 – 1F, 2G, 2A

Mecze ćwierćfinałowe: czas gry 1x 20min

Mecz nr 1 – 1m. gr.1 – 1m. gr.5                                        godz. 15.15
Mecz nr 2 – 1m. gr.2 – 1m. gr.6                                        godz. 15.40
Mecz nr 3 – 1m. gr.3 – najlepsza drużyna z 2 miejsca         godz. 16.05
Mecz nr 4 – 1m. gr.4 – 2 drużyna z 2 miejsca                     godz. 16.30

w przypadku remisu po 3 rzuty karne


Mecze półfinałowe wg schematu: czas gry 1x 20min

Zwycięzca meczu nr 1 – Zwycięzca meczu nr 2 (ok. godz.17.00)
Zwycięzca meczu nr 3 – Zwycięzca meczu nr 4 (ok. godz.17.25)

Mecz o 3 miejsce – przegrani z meczów półfinałowych (godz. 18.00)
Mecz o 1 miejsce – wygrani z meczów półfinałowych. (godz. 18.30)


 

 

 

 

III. Losowanie.

1.
Losowanie przeprowadzone zostanie w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 18.00 w siedzibie Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej (będzie możliwość obserwowania bezpośrednio wyników losowania na stronie www.futsalima.pl
2. W przypadku, gdy do turnieju zgłoszone zostaną po dwa zespoły tej samej drużyny – zostaną one rozlosowane do oddzielnych grup. W sytuacji, gdy do II rundy i do tej samej grupy trafią dwa zespoły tej samej drużyny , to właśnie one zagrają w pierwszym meczu swojej grupy.

3. Nie będzie rozstawienia żadnych drużyn z wyjątkiem w/w w pkt.III/2.

4. Drużyny przyjezdne mają możliwość zagrania I rundy eliminacyjnej w sobotę (w celu zaoszczędzenia kosztów) w grupach C,D,E,F,G,H, (hala widowiskowo – sportowa ZS nr 1 Ekonom) , ale o takim fakcie należy poinformować podczas zgłoszenia drużyny do turnieju. Istnieje możliwość rozegrania meczów przez drużyny przyjezdne także w piątek w grupach A lub B – o takim fakcie należy poinformować organizatora podczas zgłoszenia ekipy do turnieju (w tym przypadku jest 8 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń).

Pkt. 4 nie dotyczy drużyn z powiatu limanowskiego.


IV. Postanowienia regulaminowe dotyczące udziału w turnieju

1. Na boisku występuje 5-ciu zawodników w tym bramkarz. Zmiany systemem hokejowym (wg potrzeb drużyny).Zmiany dokonywane są wyłącznie w strefie zmian.
Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Jeżeli podczas wymiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko, zanim zawodnik wymieniany opuścił je:

-Gra jest wstrzymana,

 -Zawodnik wymieniany jest pouczony do opuszczenia boiska,

 -Zawodnik rezerwowy jest ukarany żółtą kartką

- Gra będzie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przez zawodnika drużyny przeciwnej z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

2. Czas gry drużyn 1x15 min. ( I runda eliminacyjna)
                            1x17 min  (II runda)
                            1x20min   (od ćwierćfinałów)

3. Zasady gry  wg przepisów futsalu i pkt.V/4-14

4. Rzuty z autu wykonywane są nogą . Wznowienie gry przez bramkarza może nastąpić wyłącznie wyrzutem piłki z ręki, piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego poza pole karne. - zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry, 
Piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne. Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne: 
- rzut od bramki należy powtórzyć. 
Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki ponownie zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika: 
- drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia.

5.  W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry rzutem pośrednim przez drużynę przeciwną  w miejscu wskazanym przez sędziego zawodów. Czas na wznowienie gry max 4 sekundy od chwili  wejścia w posiadanie piłki

 

6.  Zawodnicy są zobowiązani do wprowadzenia piłki do gry w czasie nie dłuższym niż 4 sek. w następujących przypadkach :
- rzut od bramki,
- rzut z rogu,
- rzut z autu,
- rzuty wolne, (w przypadku ustawiania muru 4 sek. od gwizdka sędziego)
- bramkarz po przejęciu piłki z gry.
Sędzia musi pokazać, że liczy czas 4 sek. tylko w następujących przypadkach:
- rzut od bramki,
- rzut z rogu,
- rzut z autu.
Sędzia pokazuje czas podnosząc palce wyciągniętej ręki, zaczynając od momentu zerowego.
W pozostałych sytuacjach sędzia kontroluje czas wprowadzenia piłki do gry nie pokazując tego ręką.

7. 
a/ Po 5 faulach drużyna zostaje ukarana tzw. ,,rzutem karnym przedłużonym’’. Każdy następny faul to kolejny rzut karny przedłużony. W trakcie wykonywania każdego rzutu karnego  i rzutu karnego przedłużonego czas zostaje zatrzymany.
Procedura wykonania rzutu karnego przedłużonego’’

- Zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany (lub wskazany).

- Bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od

piłki.

- Wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią

równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą

poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 3 m od piłki i nie mogą

przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć

wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.

Wykonanie

(dla piątego i każdego następnego faulu akumulowanego) Zawodnik wykonujący

rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki

do innego zawodnika.

Po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie

zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści

pole gry.

b) rzut karny wykonywany jest z odległości 6m

8. Kary indywidualne – stosuje się kary wychowawcze

a)    żółta kartka  - (trzecia i  szósta  żółta kartka tego samego zawodnika w trakcie turnieju skutkować będzie pauzą w kolejnym meczu danej drużyny)

b)    czerwona kartka – zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut. Ukarany zawodnik nie może grać w najbliższym meczu swojej drużyny. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12

„Przepisów gry w piłkę nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika lub inne wybitnie niesportowe zachowanie zawodnika powoduje, że zostaje on ukarany karą dyskwalifikacji od 3 meczów do całkowitego wykluczenia z rozgrywek. (decyzję w tej sprawie podejmuje  organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów).

9. Zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony przed upływem kary czasowej w przypadku straty bramki  według następujących zasad :

  a) jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większa liczbą zawodników zdobędzie

      bramkę to drużyna z 4 zawodnikami może uzupełnić skład

  b) jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i padnie bramka to oba zespoły nie uzupełniają składu

  c) jeżeli 5 zawodników gra przeciw 3-em zawodnikom lub 4-ech przeciw 3-em i zespół z większa ilością zawodników zdobędzie bramkę to zespół  z  3-ką  zawodników może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika

d)jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i padnie bramka to zespoły nie uzupełniają składów    

e)jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki  

 

10. Gra wślizgiem. Interpretacja : zawodnik atakuje wślizgiem piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika ( wślizg odbierający ) oprócz bramkarza we własnym polu karnym pod warunkiem, że nie gra w sposób nierozważny, lekkomyślny i przy użyciu nadmiernej siły. Ostateczną decyzję dotyczącą  nieprawidłowego odbioru piłki podejmuje sędzia prowadzący zawody. Kara - rzut bezpośredni.

11. Rzut wolny pośredni przyznany drużynie atakującej w polu karnym drużyny przeciwnej musi być wykonany z linii pola karnego z punktu najbliższego miejscu popełnionego przewinienia.

Rzut sędziowski aby wznowić grę w polu karnym, musi być wykonany z linii pola karnego z punktu najbliższego, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

12. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej - może on zostać napomniany żółtą, a nawet czerwoną kartką. Zawodnik który, został ukarany kartką czerwoną nie ma możliwości powrotu do gry. Jeśli sędzia nie opisze i nie zawnioskuje o większą ilość spotkań zawieszenia zawodnika ukaranego, to osoba ta zostanie zawieszona na jedno spotkanie.

13. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej i czyni to z ławki rezerwowych - może on zostać napomniany żółtą lub nawet czerwoną.
Zawodnik który, został ukarany kartką czerwoną będąc na ławce rezerwowych nie ma możliwości powrotu do gry i musi opuścić halę. Jeśli sędzia nie opisze i nie zawnioskuje o większą ilość spotkań zawieszenia zawodnika ukaranego, to osoba ta zostanie zawieszona na jedno spotkanie.

14. Ostatnia minuta – czas wstrzymywany w momencie wyjścia piłki poza boisko, bądź też podczas wykonywania rzutów wolnych, rożnych, czy też wybicia piłki z linii autowej. Uwaga: Przy różnicy w bramkach zdobytych więcej niż trzy czas ostatniej minuty spotkania nie będzie zatrzymywany.
15. Drużyny występują w jednolitych strojach oraz w obuwiu obowiązującym do gry w piłkę nożną halową (dany zawodnik posiada ten sam numer koszulki przez cały czas trwania rozgrywek).
16. Drużyny uczestniczące w turnieju obowiązane są zgłosić się co najmniej na 30 min. przed wyznaczonym terminem zawodów w celu przygotowania się do gry.
17. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się w zależności od uzyskania wyniku:
- 3 pkt za zwycięstwo; - 1 pkt za remis; - 0 pkt za przegraną.
W przypadku przyznania walkowera zawody weryfikowane będą w stosunku 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej.

18. Klasyfikacje dodatkowe:
 „Najlepszy Strzelec”  – najwięcej bramek strzelonych przez danego zawodnika w całym turnieju. W przypadku takiej samej ilości bramek zdobytych wygrywa ten zawodnik, którego drużyna znajdzie się wyżej w końcowej tabeli turnieju.
„Najlepszy Bramkarz” – wybrany przez zespół organizatorów
„MVP  Futsalima 2018” – wybrany przez zespół organizatorów

19. Przy zgłoszeniu drużyny do turnieju należy przedłożyć:
a/ listę zgłoszenia potwierdzoną przez kierownika drużyny (do pobrania na stronie turnieju), która zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia , nr koszulki oraz czytelny podpis zawodnika.
b/ zawodnicy , którzy nie mają ukończonych 18 lat muszą przedłożyć zgodę rodziców na udział w turnieju. Brak takiej zgody będzie skutkował niedopuszczeniem zawodnika do turnieju. (oświadczenie do pobrania w załącznikach do turnieju).

20. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność i z tego tytułu nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń od organizatora turnieju.

21. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki losowe i ewentualne nieszczęśliwe wypadki mające związek z grą ponosi zgłaszający drużynę do turnieju, który winien ubezpieczyć zawodników od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków.

22. Ewentualne zgłoszone protesty ( wyłącznie w formie pisemnej) rozstrzygane będą przez organizatorów turnieju w dniu zawodów.(do 15 min po zakończonym spotkaniu). Po tym terminie protesty nie będą przyjmowane.

VI. Nagrody:
1m. – nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł oraz puchar
2m. – nagroda pieniężna w wysokości
1000 zł oraz puchar

3m. – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł   oraz puchar
drużyny z miejsc 4-8 –                                    okolicznościowy puchar
Najlepszy zawodnik turnieju – statuetka ;Najlepszy strzelec turnieju   – statuetka,

Najlepszy bramkarz turnieju – statuetka

VII. 
1.    Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
2.     Ewentualne zgłoszone protesty ( wyłącznie w formie pisemnej) rozstrzygane będą przez organizatorów turnieju wyłącznie w dniu zawodów do końca ostatniego meczu danej kolejki. Po tym terminie protesty nie będą przyjmowane.
3.     Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie w wyznaczonym terminie wpłaty wpisowego na konto organizatora turnieju.
4.     Organizator rozgrywek zabezpiecza służbę medyczną w trakcie trwania całego turnieju
5.      Organizatorem VI Futsalimy Elektrical jest Firma „Govit Sport” Witold Sochacki
(e-mail: futsalima@op.pl )Źródło: ws

Dodano: 2017-11-28 10:13:19


futsalima 

Komentarze


Ekstraklasa

Cracovia Kraków
0:1
Zagłębie Lubin
17.08.2018
18:00
Miedź Legnica
1:1
Korona Kielce
17.08.2018
20:30
Wisła Płock
1:3
Arka Gdynia
18.08.2018
18:00
Górnik Zabrze
:
Lechia Gdańsk
18.08.2018
20:30
Legia Warszawa
:
Zagłębie Sosnowiec
19.08.2018
15:30
Jagiellonia Białystok
:
Piast Gliwice
19.08.2018
18:00
Lech Poznań
:
Wisła Kraków
19.08.2018
18:00
Śląsk Wrocław
:
Pogoń Szczecin
20.08.2018
18:00

I liga

Bruk-Bet Termalica Nieciecza
1:1
Sandecja Nowy Sącz
17.08.2018
19:00
Odra Opole
1:2
GKS Jastrzębie
17.08.2018
19:00
Stal Mielec
0:1
Podbeskidzie Bielsko Biała
17.08.2018
20:30
Chojniczanka Chojnice
1:1
Puszcza Niepołomice
17.08.2018
20:00
GKS Tychy
0:3
Stomil Olsztyn
17.08.2018
19:00
GKS Katowice
:
Wigry Suwałki
18.08.2018
20:00
Chrobry Głogów
0:1
Raków Częstochowa
18.08.2018
17:45
Garbarnia Kraków
3:2
ŁKS Łódź
18.08.2018
17:00

II liga

Ruch Chorzów
2:2
GKS Bełchatów
17.08.2018
19:20
Olimpia Grudziądz
4:0
Skra Bełchatów
17.08.2018
19:00
Resovia Rzeszów
2:2
Górnik Łęczna
18.08.2018
12:00
Błękitni Stargard
1:0
Stal Stalowa Wola
18.08.2018
16:00
Pogoń Siedlce
0:3
Znicz Pruszków
18.08.2018
17:00
Elana Toruń
3:0
ROW Rybnik
18.08.2018
17:00
Siarka Tarnobrzeg
1:0
Rozwój Katowice
18.08.2018
17:00
Radomiak Radom
5:0
Olimpia Elbląg
18.08.2018
18:00
Widzew Łódź
:
Gryf Wejherowo
18.08.2018
19:10

III liga, gr. IV

Podhale Nowy Targ
2:1
Wólczanka Wólka Pełkińska
18.08.2018
17:00
Motor Lublin
:
Soła Oświęcim
18.08.2018
19:00
KSZO Ostrowiec Św.
:
Avia Świdnik
19.08.2018
17:00
Chełmianka Chełm
:
Wiślanie Jaśkowice
19.08.2018
15:30
Czarni Połaniec
:
Wisła Sandomierz
19.08.2018
17:00
Stal Kraśnik
:
Spartakus Daleszyce
19.08.2018
17:00
Hutnik Kraków
:
Wisła Puławy
19.08.2018
17:00
Sokół Sieniawa
:
Podlasie Biała Podlaska
19.08.2018
17:00
Stal Rzeszów
:
Orlęta Radzyń Podlaski
19.08.2018
17:00

IV liga (Kraków-Wadowice)

Górnik Wieliczka
0:0
Wiślanka Grabie
18.08.2018
17:00
MKS Trzebinia
1:3
LKS Jawiszowice
18.08.2018
11:00
Dalin Myślenice
3:1
Beskid Andrychów
18.08.2018
17:00
Unia Oświęcim
0:2
Jutrzenka Giebułtów
18.08.2018
17:30
Węgrzcanka Węgrzce Wlk
:
Clepardia Kraków
19.08.2018
17:00
Pcimianka Pcim
:
Orzeł Ryczów
19.08.2018
16:30
Kaszowianka Kaszów
:
Orzeł Piaski Wielkie
19.08.2018
14:00
Słomniczanka Słomniki
:
KS Olkusz
19.08.2018
17:00

IV liga (Tarnów-Nowy Sącz)

Barciczanka Barcice
3:0
Tarnovia Tarnów
17.08.2018
18:00
BKS Bochnia
3:2
Olimpia Pisarzowa
18.08.2018
16:00
Okocimski Brzesko
0:1
Unia Tarnów
18.08.2018
17:00
Poprad Muszyna
2:0
GKS Drwinia
18.08.2018
11:00
Lubań Maniowy
:
Glinik Gorlice
19.08.2018
16:00
Watra Białka Tatrzańska
:
Sandecja II Nowy Sącz
19.08.2018
17:00
Orkan Szczyrzyc
:
LKS Szaflary
19.08.2018
17:00
Dunajec Zakliczyn
:
Limanovia Limanowa
19.08.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Kraków I)

Przebój Wolbrom
1:2
Proszowianka Proszowice
18.08.2018
17:00
Grębałowianka Kraków
1:2
LOT Balice
18.08.2018
17:00
Przemsza Klucze
3:1
Prądniczanka Kraków
18.08.2018
17:30
Prądnik Sułoszowa
:
Zieleńczanka Zielonki
19.08.2018
16:00
Spójnia Osiek
:
Sokół Kocmyrzów
19.08.2018
17:00
Bibiczanka Bibice
:
Orzeł Iwanowice
19.08.2018
17:00
Pogoń Miechów
:
Piliczanka Pilica
19.08.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Kraków II)

Borek Kraków
2:1
Błękitni Modlnica
18.08.2018
11:00
TS Węgrzce
5:3
Hutnik II Kraków
18.08.2018
11:00
Nadwiślan Kraków
0:4
Garbarnia II Kraków
18.08.2018
11:00
Iskra Radwanowice
0:0
Prokocim Kraków
18.08.2018
17:00
Wieczysta Kraków
1:2
Wiślanie II Jaśkowice
18.08.2018
17:00
Piast Wołowice
:
Bronowianka Kraków
19.08.2018
16:00
Skawinka Skawina
:
Świt Krzeszowice
19.08.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Kraków III)

Tempo Rzeszotary
4:2
Wiarusy Igołomia
18.08.2018
17:00
Dziecanovia Dziekanowice
0:4
Targowianka Targowisko
18.08.2018
13:00
Gdovia Gdów
2:2
Radziszowianka Radziszów
18.08.2018
17:00
Gościbia Sułkowice
0:2
Raba Dobczyce
18.08.2018
17:00
Wróblowianka Wróblowice
1:2
Orzeł Myślenice
18.08.2018
18:00
Czarni Staniątki
3:1
LKS Śledziejowice
18.08.2018
17:00
Karpaty Siepraw
:
Pasternik Ochojno
19.08.2018
17:30

Klasa Okręgowa (Wadowice)

LKS Rajsko
2:0
Halniak Maków Podhalański
18.08.2018
15:00
Brzezina Osiek
5:0
Garbarz Zembrzyce
18.08.2018
17:00
Kalwarianka Kalwaria Z.
0:2
Tempo Białka
18.08.2018
17:00
Arka Babice
8:0
Sosnowianka Stanisław Dln
18.08.2018
17:00
Iskra Klecza Dolna
0:6
KS Chełmek
18.08.2018
17:00
Relaks Wysoka
3:4
Victoria Jaworzno
18.08.2018
17:30
Zatorzanka Zator
:
Niwa Nowa Wieś
19.08.2018
17:00
LKS Żarki
:
Nadwiślanin Gromiec
19.08.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Tarnów I)

Olimpia B.
1:1
Olimpia Kąty
18.08.2018
17:00
Tarnavia
2:4
Novi/Rzezawianka Rzezawa
18.08.2018
17:00
LKS Gnojnik
5:1
Sokół Maszkienice
18.08.2018
17:30
Strażak Mokrzyska
1:0
Orzeł Dębno
18.08.2018
18:00
Radłovia Radłów
1:3
Rylovia Rylowa
18.08.2018
18:00
Arkadia Olszyny
:
Raba Książnice
19.08.2018
17:00
Naprzód Sobolów
:
Jadowniczanka Jadowniki
19.08.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Tarnów II)

Metal Tarnów
2:0
Wolania Wola Rzędzińska
18.08.2018
17:00
LUKS Skrzyszów
1:3
Polan Żabno
18.08.2018
17:00
LKS Ładna
3:0
Pogórze
18.08.2018
17:00
Zorza Zaczarnie
1:0
KS US Śmigno
18.08.2018
17:00
Ciężkowianka Ciężkowice
:
Olimpia Wojnicz
19.08.2018
16:00
Dunajec Zbylitowska Góra
:
Wisła Szczucin
19.08.2018
17:00
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska
:
Wola Radłowska
19.08.2018
17:00
GLKS Gromnik
:
Tuchovia Tuchów
19.08.2018
17:00

Klasa Okręgowa (Nowy Sącz)

Zalesianka
1:0
Kolejarz Stróże
18.08.2018
17:00
Sokół Stary Sącz
1:2
Orzeł Wojnarowa
18.08.2018
18:00
Jarmuta
5:0
KS Tymbark
18.08.2018
18:00
LKS Łużna
:
Ogniwo Piwniczna Zdrój
19.08.2018
14:00
Laskovia
:
Poprad Rytro
19.08.2018
16:00
Wierchy Rabka Zdrój
:
Sokół Słopnice
19.08.2018
17:00
LKS Rupniów
:
Skalnik Kamionka Wielka
19.08.2018
17:00
Huragan Waksmund
:
Gród Podegrodzie
19.08.2018
17:00

Klasa A (Kraków I)

LKS Niedźwiedź
3:0
Galicja Raciborowice
18.08.2018
17:00
Spartak Wielkanoc
5:7
Strażak Goszcza
18.08.2018
18:00
Orzeł Bębło
:
Jastrzębiec Książ Wielki
19.08.2018
12:00
Czarni 03 Grzegorzowice
:
Wierzbowianka Wierzbno
19.08.2018
17:30
Szreniawa Koszyce
:
Ekler Baranówka
19.08.2018
18:00
Kapitol Racławice
:
Michałowianka Michałowice
19.08.2018
11:00
Juvenia Prandocin
:
Partyzant Dojazdów
19.08.2018
17:00

Klasa A (Kraków II)

Dragon Szczyglice
3:2
Wisła Czernichów
18.08.2018
17:00
Orlęta Rudawa
3:3
Wisła Jeziorzany
18.08.2018
17:00
Liszczanka Liszki
1:2
Lotnik Kryspinów
18.08.2018
17:00
Tęcza Piekary
:
Strażak Rączna
19.08.2018
16:00
Górzanka Nawojowa Góra
:
Sokół Rybna
19.08.2018
17:00
Kmita Zabierzów
:
Sportowiec Modlniczka
19.08.2018
17:00
Nadwiślan Rusocice
:
JKS Zelków
19.08.2018
16:00

Klasa A (Kraków III)

Zwierzyniecki Kraków
2:3
Iskra Krzęcin
18.08.2018
17:00
Płomień Kostrze
3:1
Wanda Nowa Huta
18.08.2018
17:00
Wawel Kraków
2:4
Dąbski Kraków
18.08.2018
11:00
Podgórze Kraków
5:2
Cedronka Wola Radziszowska
18.08.2018
12:00
Radziszowianka II
:
Bieżanowianka Kraków
19.08.2018
17:00
Strzelcy Kraków
:
Krakus Swoszowice
19.08.2018
16:00

Klasa A (Wieliczka)

Zieloni Niegowić
0:2
Czarnochowice
18.08.2018
18:00
UKS Sygneczów
1:1
Strażak Kokotów
18.08.2018
17:00
Złomex Branice
4:2
Contra Sułków
18.08.2018
11:00
Wolni Kłaj
:
Nadwiślanka Nowe Brzesko
19.08.2018
18:00
Piłkarz Podłęże
:
Wieliczanka Wieliczka
19.08.2018
17:00
Wilga Koźmice Wielkie
:
Piast Łapanów
19.08.2018
18:00
Błękitni Bodzanów
:
Zryw Szarów
19.08.2018
17:30

Klasa A (Myślenice)

LKS Rudnik
3:1
Topór Tenczyn
18.08.2018
17:00
Clavia Świątniki Górne
4:1
Skalnik Trzemeśnia
18.08.2018
17:00
Górki Myślenice
1:2
Rokita Kornatka
18.08.2018
18:00
Hejnał Krzyszkowice
:
Orzeł Nowa Wieś
18.08.2018
17:00
Iskra Brzączowice
:
Lubomir Wiśniowa
19.08.2018
17:30
Iskra Głogoczów
:
LKS Trzebunia
19.08.2018
17:00
Beskid Tokarnia
:
Jordan Sum Zakliczyn
19.08.2018
15:00

Klasa A (Olkusz)

Pilica Wierbka
5:1
Orzeł K.
18.08.2018
11:00
Olimpia Łobzów
0:0
Trzy Korony Żarnowiec
18.08.2018
17:30
Leśnik Gorenice
8:1
Unia Jaroszowiec
18.08.2018
17:30
Spartak Charsznica
2:2
Laskowianka Laski
18.08.2018
18:00
Strażak Przybysławice
:
Centuria Chechło
19.08.2018
11:00
Wielmożanka Wielmoża
:
Bolesław Bukowno
19.08.2018
11:00
Hetman Dłużec
:
Błysk Zederman
19.08.2018
16:00
Legion Bydlin
:
Promień Przeginia
19.08.2018
17:00

Klasa A (Chrzanów)

Ciężkowianka Ciężkowice
2:2
Promyk Bolęcin
18.08.2018
17:00
Start Kamień
5:2
Fablok Chrzanów
18.08.2018
17:00
Wisła Jankowice
1:0
UKS Dulowa
18.08.2018
18:00
Korona Lgota
:
Błyskawica Myślachowice
19.08.2018
14:30
MKS Alwernia
:
Wolanka Wola Filipowska
19.08.2018
17:00
SPRiN Regulice
:
Zagórzanka Zagórze
19.08.2018
17:00

Klasa B (Wieliczka)

Start Brzezie
:
Gdovia II Gdów
18.08.2018
18:00
Naprzód Ochmanów
3:0
Iskra Zakrzów
18.08.2018
16:30
Rożnowa
0:1
Gwiazda Brzegi
18.08.2018
18:00
Tęcza Słomiróg
:
Dąb Zabierzów Bocheński
19.08.2018
16:00
Wilga Instalbud Golkowice
:
Batory Wola Batorska
19.08.2018
17:00
Sokół Chorągwica
:
Gryf Wiatowice
19.08.2018
18:00
Wiarusy II
:
Błyskawica Wyciąże
19.08.2018
16:00

Klasa B (Olkusz II)

Dłubnia Trzyciąż
9:1
Cobra Wężerów
18.08.2018
17:00
Victoria Smroków
:
Błyskawica Kolbark
19.08.2018
11:00
Northstar Miechów
:
Błękitni Falniów
19.08.2018
16:00
Strumyk Zarzecze
:
Zryw Przesławice
19.08.2018
17:00
Sokół Gołaczewy
:
Nidzica Słaboszów
19.08.2018
17:00

Centralna Liga Juniorów

Pogoń Szczecin
2:0
Legia Warszawa
18.08.2018
12:00
Lech Poznań
2:1
Motor Lublin
18.08.2018
12:00
Wisła Kraków
1:0
Elana Toruń
18.08.2018
12:00
Korona Kielce
2:1
Arka G.
18.08.2018
11:00
GKS Bełchatów
3:2
Ruch Chorzów
18.08.2018
14:00
Escola Varsovia Warszawa
:
Zagłębie Lubin
19.08.2018
14:00
Górnik Zabrze
:
Cracovia Kraków
19.08.2018
12:00
Lech Poznań
:
Jagiellonia
21.08.2018
11:00

Małopolska Liga Juniorów

Sokół Słopnice
3:3
BKS Bochnia
18.08.2018
10:00
Zatorzanka Zator
0:3
Dalin Myślenice
18.08.2018
10:00
Podhale Nowy Targ
4:0
Limanovia Limanowa
18.08.2018
10:00
Okocimski Brzesko
1:6
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
18.08.2018
10:00
Puszcza Niepołomice
6:1
Dunajec Nowy Sącz
18.08.2018
10:00
Unia Tarnów
1:1
Profi Zielonki
18.08.2018
10:00
Górnik Wieliczka
:
Sandecja Nowy Sącz
19.08.2018
10:00
Garbarnia Kraków
:
Hutnik Kraków
19.08.2018
11:00
Dunajec Nowy Sącz
:
Dalin Myślenice
21.08.2018
10:00

I Małopolska Liga Juniorów Młodszych

Dąb P.
0:2
Garbarnia Kraków
18.08.2018
11:00
Sandecja Nowy Sącz
2:2
Hutnik Kraków
18.08.2018
10:00
Tarnovia Tarnów
:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
19.08.2018
15:00

II Małopolska Liga Juniorów Młodszych

Podhale Nowy Targ
0:10
Pcimianka
18.08.2018
10:00
Unia Tarnów
1:0
Okocimski Brzesko
18.08.2018
10:00
Soła Oświęcim
:
Sandecja II Nowy Sącz
20.08.2018
15:00

I Małopolska Liga Trampkarzy

Cracovia Kraków
4:0
AS Progres Kraków
18.08.2018
10:00
Tarnovia Tarnów
5:0
Limanovia
18.08.2018
10:00

II Małopolska Liga Trampkarzy

MKS Trzebinia
:
Karol Wadowice
19.08.2018
11:00

Ekstraliga Kobiet

SMS Łódź
4:0
AZS Wrocław
18.08.2018
11:00
Polonia Poznań
0:11
Medyk Konin
18.08.2018
16:00
Olimpia Szczecin
0:7
Górnik Łęczna
18.08.2018
11:00
Czarni Sosnowiec
3:1
Mitech Żywiec
18.08.2018
11:00
AZS PSW Biała Podlaska
3:3
AZS UJ Kraków
18.08.2018
11:00
GKS Katowice
1:2
AZS PWSZ Wałbrzych
18.08.2018
13:00

I liga kobiet (południe)

Dargfil Tomaszów Mazowiecki
1:6
Rysy Bukowina Tatrzańska
18.08.2018
13:00
ROW Rybnik
1:2
Wanda Nowa Huta
18.08.2018
16:00
Rekord Bielsko Biała
4:0
Sokół Kolbuszowa Dolna
18.08.2018
15:00
Resovia Rzeszów
:
Czwórka Radom
19.08.2018
12:00
Respekt Myślenice
:
Rolnik Głogówek
19.08.2018
16:00